Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2020 yılında, İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Tez konusu, ‘’Sağlık Hukuku Açısından Farmakovijilans Sistemi’’ dir. 2022 yılında, İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında doktora programına başladı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.
‘’Eczacının Sesi’’ ve ‘’Eczacıdan Sağlık’’ e-gazetelerinde yazılar yazmaktadır. 2014 yılından beri avukatlık ve hukuk danışmanlığı faaliyetlerini sürdürmekte, ayrıca Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında doktora programına devam etmektedir.
 
İçinde yer aldığı bazı çalışmalar ve eğitimler sırasıyla şunlardır:
15 Mart 2014 ve 29 Mart 2014 tarihleri arasında, Galatasaray Üniversitesi S.E.M ve Istanbul Institute tarafından düzenlenen İş Hukuku Eğitim Programına katılmıştır.
14 Mayıs 2018 tarihinde, Kahire +20 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Platformu tarafından yürütülen Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında düzenlenen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığında Haklar Eğitimine katılmıştır.
1 Temmuz 2018 tarihinde, Kanser ve Hasta Hakları Platformu tarafından yürütülen Hasta Hakları ve Farkındalık Projesi kapsamında düzenlenen Kanser ve Hasta Hakları Eğitimine katılmıştır.
17 Kasım 2018 tarihinde, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi tarafından düzenlenen Tıp-Hukuk-Etik Eğitimine katılmıştır.
24-25 Ekim 2019 tarihlerinde, HAYAD, SAHUDER ve Pozitif Yaşam Derneği tarafından düzenlenen II. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi (Yeniden Hasta Hakları) Düzenleme Kurulunda yer almıştır.
31 Ekim- 3 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘’Eczacının Sesi- Farmazi Günleri- 2019/ Koruyucu Sağlık Zirvesi’’ ne katılmıştır.
6 Aralık 2019 tarihinde, Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘’Sağlık Ekonomisi Sempozyumu 2019’’ a katılmıştır.
26-27 Ekim 2020 tarihlerinde, HAYAD, SAHUDER ve İstanbul Kent Konseyi tarafından düzenlenen 3. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Kongresi (Covid-19 ve Hepimiz) Düzenleme Kurulunda yer almıştır.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Spor Eczacılığı Sertifika Programı kapsamında ‘’Spor Hukukunda Doping’’ başlıklı sunumunu, 20 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirmiştir.
4-5 Eylül 2021 tarihlerinde, Hukukçu Eczacılar Derneği, Türk Eczacıları Birliği ve Tıp Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresine katılmıştır. 
5-6 Kasım 2021 tarihlerinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ankara Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenen IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresine katılmıştır.
İstanbul Barosunun Sağlık Hukuku alanındaki çalışmalarında, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Üyesi olarak yer almıştır.
İstanbul Barosunun Basın ve İletişim Hukuku alanındaki çalışmalarında, İstanbul Barosu Basın ve İletişim Hukuku Komisyonu Üyesi olarak yer almıştır.
23-26 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘’Dijital Eczacılık Zirvesi 2022’’ ye katılmış, 25 Mart 2022 tarihinde ‘’KVKK İle Eczaneleri Neler Bekliyor?’’ başlıklı oturumu yönetmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Spor Eczacılığı Sertifika Programı kapsamında ‘’Spor Hukukunda Doping’’ başlıklı sunumunu, 25 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Mevzuatı ve İşletmeciliği dersi kapsamında ‘’Sağlık Mevzuatı Çerçevesinde Eczacılık’’ başlıklı sunumunu, 28 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirmiştir.
 
 
 
Eğitim Konuları
Sağlık Kamu Hizmeti ve Sağlık Hakkı
Sağlık ve İnsan Hakları
Hasta Hakları
Sağlık Meslek Mensuplarının Yetki ve Yükümlülükleri İle Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
Sağlık Hizmeti Sunucularının Sorumlulukları
Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Sağlık Meslek Mensuplarının Sorumlulukları
Sağlık Mevzuatı Çerçevesinde Eczacılık
Sağlık Hukuku Açısından Farmakovijilans Sistemi
Spor Hukukunda Doping