1992 Yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden serbest eczacı olarak mezun oldu. Aynı yıl serbest eczane eczacılığı yapmaya başladı. 
 
Kurucu üyesi olduğu İdealist Eczacılar Derneğinde Başkan yardımcılığı görevinde bulunduğu sırada birçok mesleki toplantı organize etti, mesleki toplantılara konuşmacı olarak katıldı, çeşitli platformlarda mesleki makaleleri yayınlandı, mesleki bir yayının yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 
 
Mesleki sorunlara çözüm üretmek için bilgi birikimini arttırmak amacıyla Kamu Yönetimi Lisans, Adalet Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, İşletme Lisans, Uluslararası İlişkiler Lisans ve İşletme Yüksek Lisans eğitimleri aldı.
 
2006 yılında yine kurucu üyesi olduğu Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nın tüzük yazım aşamasından itibaren tüm kuruluş sürecinde yönetici olarak görev aldı, 2009 yılında göreve eczacı gençlerin gelmesini sağlamak amacıyla kendi isteğiyle yöneticilikten ayrıldı, Kamu Kurumları Komisyonunda başkan olarak görev yapmaya başladı. Halen devam eden bu görevi süresince Sendikanın yayınladığı tüm yazılı belgelerin, raporların ve dosyaların hazırlanmasında ve redakte edilmesinde bilfiil görev yaptı. Sendikanın Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü olarak onlarca televizyon programına katıldı, gazete ve dergilere demeç ve röportaj verdi. İstanbul Eczacı Odasının eczane teknisyenleri için açmış olduğu Eczane Teknisyenliği Eğitiminde “Eğitici Eczacı” olarak eczane teknisyenlerine eczacılık mevzuatı eğitimi verdi. 
 
Halen İstanbul ili Eyüp İlçesinde faaliyette olan Başar Eczanesinde serbest eczacı olarak mesleki faaliyetini sürdürmektedir.
 
 
 
Eğitim Konuları
 
Eczane İşletmeciliği
Eczane işletmeciliği hakkında neler biliyoruz?
Yeni başlayanlar için eczanelerde ön muhasebe nedir, nasıl tutulur?
Eczanelerde Gelir-Gider hesabı nasıl yapılmalı?
Eczane kasasındaki paranın hepsi bizim mi?
Ciro ve kar arasındaki farkı biliyor muyuz?
Ciroyu ve kar hesabını bozan unsurların farkında mıyız?
Eczanelerde etkin stok yönetimi nasıl yapılır?
Eczane personelinin düzgün stok ve muhasebe yönetimi için eğitilmesi nasıl yapılmalı?
Eczanelerde finans yönetimi nasıl yapılmalı?
Eczane giderleri nasıl azaltılır? Maliyeti minimize etmenin yolları nelerdir?
Alacak yönetimi nasıl yapılmalı?
 
Eczanelere İlişkin Yasal Düzenlemeler
Yasal Düzenlemelere Bakış
Yasal Düzenlemeler Ne İçin Önemli?
Son Yasal Düzenlemeler
Cezalar
Denetlemeler- Denetlemeye Yetkili Kuruluşlar ve Denetleme Konuları
Denetlemede Ne Yapılmalı?
Eczane Denetlemelerinde Eczacının Sorumlulukları ve Hakları